oi


Tworzenie i utrzymywanie domen i poddomen


1. Domena PWSZ.ELBLAG.PL jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Utrzymywana jest na własnych serwerach DNS.

2. Poddomeny domeny PWSZ.ELBLAG.PL tworzone są przez administratorów sieci PWSZ. Każda organizacja studencka i pracownicza, dział, komórka może posiadać własną poddomenę internetową (np w celu umieszczenia witryny indywidualnej internetowej). W tym celu należy wypełnić stosowny 
wniosek i  potwierdzony podpisem przełożonego oraz Rektora PWSZ przedłożyć administracji sieci.

3. Wszystkie instytuty posiadają już poddomeny:
    ie.pwsz.elblag.pl - poddomena Instytutu Ekonomicznego
    ip.pwsz.elblag.pl - poddomena Instytutu Politechnicznego
    ipj.pwsz.elblag.pl - poddomena Instytutu Pedagogiczno-Językowego
    iis.pwsz.elblag.pl - poddomena instytutu Informatyki Stosowanej

4. Nazwy poddomen muszą być ściśle związane z nazwą organizacji, działu lub z pełnioną przez nie funkcją. Nie może to być dowolnie wybrana nazwa. Konstrukcja nazwy powinna być taka, aby utworzona w ten sposób poddomena nie miała jakiegokolwiek obraźliwego, nieetycznego, nietaktownego czy wulgarnego brzmienia.

5. Wszystkie poddomeny będą utrzymywane na serwerach DNS należących do PWSZ.
     ns1.pwsz.elblag.pl
     ns2.pwsz.elblag.pl