oi


Regulamin serwera Unixlab

Regulamin korzystania z serwera kont studenckich UNIXLAB

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1
O konto na serwerze studenckim UNIXLAB może się ubiegać każdy student Uczelni. Pierwszeństwo w założeniu konta maja studenci Instytutu Informatyki Stosowanej.


1.2
Konto na serwerze studenckim UNIXLAB otrzymują studenci Instytutu Informatyki Stosowanej oraz mogą otrzymać studenci, którzy prawidłowo wypełnili wniosek o przyznanie konta oraz uzyskali odpowiednie pieczecie i podpisy potwierdzające ich tożsamość oraz status na Uczelni.

1.3
Konto na serwerze studenckim UNIXLAB moga otrzymac wykladowcy i inni pracownicy Uczelni, na wniosek kierownika instututu lub dzialu, w ktorym ubiegajacy sie o konto pracuje.

1.4
Użytkownikiem serwera UNIXLAB jest każda osoba korzystająca z zasobów serwera, niezależnie czy jest to dostęp przez usługę SSH, POP3/SMTP/IMAP czy FTP.

1.5
Każdy użytkownik może mieć co najwyżej jedno konto funkcjonalne. W przypadku stwierdzenia próby posiadania kilku, wszystkie zostaną zablokowane.Dopuszczalne jest posiadanie większej ilości kont w przypadku uczestniczenia w rożnego rodzaju kursach, kolach, sekcjach. Przypadki takie jednakże będą rozpatrywane indywidualnie.

1.6
Zalogowanie się użytkownika do serwera UNIXLAB oznacza akceptacje regulaminu w aktualnym brzmieniu.W RAMACH KONTA KAŻDY UŻYTKOWNIK OTRZYMUJE:

Prywatne miejsce na dysku o pojemności ustalonej przez administratorów (określonej przez aktualne wykorzystanie zasobów serwera)

Dostęp do shella i tym samym możliwość korzystania z dowolnych aplikacji zainstalowanych na serwerze.

Możliwość umieszczenia strony www pod adresem: http://iis.pwsz.elblag.pl/~nazwa_uzytkownika/ oraz w ramach strony wykorzystywanie skryptów CGI, oraz PHP w sposób nie powodujacy nadmiernego obciążenia serwera.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik serwera UNIXLAB ma prawo do:

 • Korzystania z zasobów serwera w granicach okreslonych przez administratora serwera.
 • Prywatnosci poczty przechowywanej na serwerze.


OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik serwera UNIXLAB ma obowiązek:

 • Przestrzegać postanowień regulaminu korzystania z konta na serwerze studenckim UNIXLAB
 • Podporządkowywać się zaleceniom administratora serwera.
 • Dbać o ochronę dostępu do własnego konta (nie podawać hasła do konta ani udostępniać konta innym itp).
 • Natychmiast zgłaszać luki w systemie, nieprawidłowe prawa dostępu.
 • Użytkownik wyraża zgodę na kontrolowanie przez administratora wszystkich aspektów swojej pracy, związanych z bezpieczeństwem, optymalizacja wydajności, ogólna konfiguracja systemu, rozliczaniem i wykorzystaniem zasobów.
 • Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Prawa Polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet (tzw Netykieta).
 • Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za pliki zawarte na jego koncie (niezależnie czy je tam umieścił, czy zrobił to ktoś inny w wyniku nieprawidłowych ustawień praw dostępu do katalogów i/lub plików przez właściciela konta).
 • Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania działań swoich procesów, zadania wykorzystujące znaczna cześć zasobów systemowych mogą być uruchamiane w godzinach nocnych (od 23 do 6) z odpowiednio niskim priorytetem "nice".
 • Użytkownicy maja obowiązek używać "bezpiecznych haseł", tzn takich, które są trudne do złamania lub odgadnięcia.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 • Użytkownikowi serwera studenckiego UNIXLAB zabrania się:
 • Utrudniać prace administratorowi i innym użytkownikom.
 • Dezinformować administratora i innych użytkowników.
 • Instalować lub uruchamiać oprogramowanie, które może utrudniać wykorzystanie serwera lub spowalniać w znaczący sposób jego działanie.
 • Wykorzystywać serwer do celów komercyjnych, umieszczania na stronach www pornografii, treści gorszących, nielegalnego oprogramowania i innych treści niezgodnych z Prawem Polskim.

PRAWA ADMINISTRATORA

Administrator ma prawo:

 • Administrator serwera ma prawo ograniczyć możliwość wykonywania pewnych operacji przez użytkowników, jeśli jest to uzasadnione względami technicznymi, bezpieczeństwa lub niezgodne z regulaminem.
 • W przypadku wykrycia "slabego" hasla (patrz pkt 4.9) administrator ma prawo zmusic uzytkownika do zmiany hasla lub zablokowac mu konto.Odstepowac od wykonania kary.

OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 • Administrator ma obowiązek:
 • Administrator ma obowiazek poinformować użytkowników o ewentualnych problemach w ozywaniu serwera (o ile zajdzie taka możliwość).
 • Administrator serwera oraz inne osoby mające dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych ta droga informacji, o ile zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa systemu.

KARY I INNE POSTANOWIENIA

 • Do użytkowników którzy poprzez swoje zaniedbania powodują nieznaczące szkody będą wysyłane ostrzeżenia.
 • Jeśli ostrzeżenia nie odniosą skutku stosowane będzie, w zależności od typu zaniedbania, tymczasowe lub stale ograniczenie dostępu do poszczególnych usług.Administrator serwera UNIXLAB nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności i inne naruszenia powstałe z winy użytkowników. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność prawna i finansowa za swoje działanie.
 • Konto na serwerze nieużywane przez okres 3 miesięcy z wyjątkiem okresu wakacji (VI-IX), zostanie zablokowane. Po kolejnych 3 miesiącach nieużywania konta administrator zlikwiduje konto wraz z cala jego zawartością.Użytkownicy łamiący powyższy regulamin mogą być pozbawieni prawa korzystania z serwera. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu użytkownik może zostać obciążony ich kosztami.
 • Konto zostaje usunięte po okresie 3 miesięcy od momentu ukończeniu studiów, utraty statusu studenta PWSZ w Elblągu lub ustania stosunku pracy.