oi


Parametry kont pocztowych

a) konta pracownicze

Konto zostanie założone na serwerze poczta.pwsz.elblag.pl
Dostęp do poczty z poziomu strony http://poczta.pwsz.elblag.pl
Serwer SMTP/POP3/POP3S/IMAP/IMAPS: poczta.pwsz.elblag.pl

Maksymalna długość załącznika - 50MB
Limit przestrzeni dyskowej - w zależności od wolnych zasobów, nie mniej niż 150MB
Filtr antyspamowy
Filtr antywirusowy

b) konta studenckie

Konto zostanie założone na serwerze unixlab.iis.pwsz.elblag.pl
Dostęp do poczty z poziomu strony http://poczta.iis.pwsz.elblag.pl
Serwer SMTP/POP3/POP3S/IMAP/IMAPS: poczta.iis.pwsz.elblag.pl

Maksymalna długość załącznika - 20 MB
Limit przestrzeni dyskowej - w zależności od wolnych zasobów, nie mniej niż 100MB
Filtr antyspamowy
Skaner antywirusowy