oi


Polityka dostępu i doboru haseł


  • hasła nie należy nikomu zdradzać, niezależnie czy jest to członek rodziny, inny pracownik, administrator sieci czy nawet przełożony - nikt (!!!) nie ma prawa wymagać zdradzenia hasła
  • niedopuszczalne jest zapisywanie haseł gdziekolwiek, hasło należy pamiętać
  • hasło powinno być trudne do odgadnięcia - należy w miarę możliwości stosować małe i duże litery cyfry i znaki specjalne
  • hasło nie powinno kojarzyć się osobom postronnym  z jego właścicielem, w szczególności hasłem nie powinno być imię, nazwisko, imię małżonki, członków rodziny, numer telefonu, data urodzin itp.
  • hasło nie powinno być tzw. hasłem słownikowym, tzn. nie powinno być bezpośrednio zaczerpnięte ze słownika lub ew. odmienione przez przypadki - takie hasła można bardzo łatwo odgadnąć
  • łatwym sposobem na zapamiętanie silnego hasła jest skorzystanie z metody zapamiętywania zdań i następnie używania jako kolejne znaki hasła pierwszych, ostatnich lub drugich itp. znaków z poszczególnych wyrazów zdania, np. zdanie "po raz 100 powtarzam, ze lubie koty a nie psy" łatwo zapamiętać a uzyskane z pierwszych znaków zdania hasło "pr1pzlkanp" jest hasłem co najmniej wystarczająco silnych do stosowania. W ten sposób można łatwo zapamiętać długie i skomplikowane hasła .