oi


Regulamin Sieci Komputerowej DS PWSZ

Regulamin Sieci Komputerowej Domów Studenckich PWSZ w Elblągu stanowi załączniki 15 do zarządzenia Rektora PWSZ w Elblągu w sprawie regulaminu funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu. Pełna treść regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest na odrębnej stronie.