oi


Regulamin funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu

W załączonych plikach znajduje się obowiązujące zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu funkcjonowania i korzystania z zasobów teleinformatycznych PWSZ w Elblągu wraz z załącznikami (formularzami).